Здравейте !

Аз съм Валентина Иванова - класен ръководител на I г клас. Идеите, които ме правят такава, каквато съм и ръководят моето професионално поведение...не са измислени от мен, но по-добре не бих могла да ги формулирам:
 

Аз съм учител.
Родил съм се в мига, когато от устата на дете е изскочил въпрос… В продължение на един ден се е налагало да бъда актьор, приятел, сестра и лекар, треньор, търсач на изгубени вещи, банкер, таксиметров шофьор, психолог, заместник родител, продавач, политик и защитник на вярата…Аз съм парадокс. Аз говоря най-силно, когато слушам най-внимателно. Най-големият подарък за мен е благодарността на моите ученици.
Материалното богатство не е моя цел, но аз съм търсач на съкровища на пълен работен ден, който проучва нови възможности, в които учениците му да използват своите таланти, и издирва таланти, които понякога лежат дълбоко заровени сред отломките на нечие саморазрушение. 
Аз съм най-големият късметлия сред всички, които работят…

И така, аз имам минало, което е богато на спомени. Имам настояще, което е истинско предизвикателство, пълно с приключения, защото ми е позволено да прекарвам дните си с бъдещето.

Аз съм учител... и всеки ден благодаря на Бога за това.

Джон У. Шлатър