Родителска среща

18.02.2012 21:21

На 29.02.12г. (сряда) от 17ч. в класната стая ще се състои родителска среща за обсъждане на резултатите и проблемите в УВП.