Празници и неучебни дни:

                             22.ІХ. – Ден на независимостта на България

                               1.ХІ. – Ден на народните будители

                              25.ХІІ. – Рождество Христово

                               3.ІІІ.– Национален празник на България

                                1.V. – Ден на труда

                                6.V. – Ден на храбростта и Българската армия                                   

                             24.V. – Ден на славянската писменост и култура