УЧЕБНА ПРОГРАМА

/Програмата ще търпи промяна. Моля, следете сайта редовно!/
 

ПОНЕДЕЛНИК            ВТОРНИК            СРЯДА            ЧЕТВЪРТЪК           

 
1. БЕЛ /четене/                   1. БЕЛ /четене/        1. БЕЛ /четене/        1. ФВС                     
2. БЕЛ/писане/                   2.  БЕЛ/писане/        2.  БЕЛ/писане/        2. БЕЛ /четене/писане/      
3. Математика                   3. Околен свят          3.  Математика         3. Математика      
4. Музика                            4.  ДЧС                       4.  Из. изкуство         4. АЕ ИЧ               
5. ЧК                                     5. математика          5.  Из. изкуство         5."В света на         
                                                                                       /ИИ/                           приказките"
                                                                                                                         /БЕЛ - факултативен/  

 ПЕТЪК

1.БЕЛ ИЧ
2. Математика ИЧ
3. ФВС
4. Т и П
5. Музика   
 

ЛЕГЕНДА

БЕЛ - български език и литература                                   1. 8.20 - 9.00          

ЧК - час на класа                                                                  2. 9.10 - 9.50 

ФВС - физическо възпитание и спорт                               3. 10.10 - 10.50

ИЧ- избираем час                                                                4. 11.00 - 11.40                

Т и П - технологии и предприемачество                           5. 11.50 - 12.30

ДЧС - допълнителен час спорт

 

Часовете по ДЧС и ИИ се водят от г-жа Милка Стоянова
Часовете по ФВС се водят от г-н Радостин Шишков
 

КОНСУЛТИРАНЕ на УЧЕНИЦИ - ПОНЕДЕЛНИК ОТ 12:30 ДО 13:10ч.

КОНСУЛТИРАНЕ на РОДИТЕЛИ - ВТОРНИК ОТ 12:30 ДО 13:10ч.