Правила

 

Едно от най-важните задължения на родителите е да научат децата си как да се грижат за себе си.
Тази задача често се оказва непосилна, тъй като в повечето случаи се оказваме неспособни дори да ги накараме да си прибират чорапите.
Ако успеете да научите децата си как да почистват вкъщи, ще бъде възможно в бъдеще те да усвоят полезни навици и да бъдат отговорни към себе си и случващото се около тях.
Децата лесно се съкрушават, когато им бъде дадена задача да изчистят голямата каша, оставена след тях.Въпреки това обаче още от малки те трябва да се възпитават и напътстват да изпълняват докрай задълженията си, като ги разпределят на няколко осъществими етапа. Това съветват детските психолози.
Децата реагират по-отзивчиво на молбите за помощ в почистването, ако им бъдат задавани точни задачи, като например „прибери всичките динозаври в тази кутия, а аз ще сложа моливите в кошничката”.
А когато децата започнат да поотрастват, предложете им избор на няколко неща, които трябва да свършат. В никакъв случай не използвайте домашната работа като наказание или освобождаването от нея като награда.Добри резултати дава предварителното съставяне на списък за седмицата с разпределение на задачите между различните членове на семейството.
Това допълнително ще засили чувството за отговорност в наследника ви, освен това той ще бъде по-съпричастен още от малък към фамилните дейности, стига, разбира се, намеренията ви да са положителни.Седмичната команда „изчисти си стаята” често получава за отговор затръшнати врати и дори наранени чувства.
Според детските психиатри най-важното, което трябва да запомните, е че децата се учат най-добре, когато им предлагате позитивно-моделирани роли и окуражаване. Ако някой ни обиди, ние се затваряме. Същото се случва и с децата. Ето защо бъдете внимателни с възпитанието на децата.